Om kaniner

Kaniner och köttproduktion

Kaniner för  produktion av kött och päls


Kaninen är den bästa grovfoderomvandlaren vilket betyder att de är mycket effektiva på att omvandla gräs (som inte människor kan äta) till protein (kött). Samtidigt genererar uppfödningen minst utsläpp av koldioxid av alla köttdjur. Detta gör att kanin är det mest klimatsmarta köttet.


Idag produceras i Sverige bara 30-40% av det kaninkött som konsumeras, resten importeras huvudsakligen från södra Europa och Nya Zealand.


Våra avelshonor ger 4 kullar per år vilket innebär att efter att ha fött en kull så är honan med sina ungar i 8 veckor, ungarna brukar vara avvanda från mjölk efter 6 veckor, därefter får honan "semester" i ca en vecka för att sedan paras. Honan är dräktig i en månad.I snitt ger våra avelshonor 8 ungar. Honor av rasen New Zeeland har 10 spenar så de brukar klara upp till 10 ungar utan problem. Skulle en hona få fler ungar, vilket händer ibland brukar vi fördela några till andra honor som har färre ungar. Detta brukar accepteras av den nya "mamman" utan problem.


Vid 8 veckors ålder flyttas kaninungarna till en golvkätte tillsammans med sina syskon. Vid 12 veckor delas honor och hanar och flyttas till en större golvkätte tillsammans med ungar från andra kullar där de får vara tills de är slaktfärdiga vilket brukar vara vid 16 veckors ålder.

Kaninkött


Kaninkött är klimatsmart, gott och nyttigt.


Kaninkött har högre proteinhalt än annat kött, lägre fetthalt, och har färre kalorier. Det är bland det bästa vita kött som finns på marknaden idag! Köttet har en hög procentuell andel av lättsmält protein. Protein behövs i kosten för friska cellulära processer och funktioner. Kroppen behöver protein för vävnadsutveckling, reparation och underhåll. För den allmänna hälsan och funktionen, måste den mänskliga kroppen har protein.


Kaninkött är nästan helt fritt från kolesterol och har en låg natriumhalt vilket är bra för hjärtat. Kalcium och fosforhalter i detta kött är mer än i något annat kött. Fosfor är bra för benhälsa tillsammans med kalcium, och hjälper även till att reglera kroppsvätskor. Kalium hjälper också till med vätskereglering och hjälper till att avlägsna salter från kroppen. Andra vitaminer och mineraler som behövs i små mängder finns också i kaninkött. Dessa innefattar koppar, zink och järn. Koppar är nödvändig för celltillväxt och utveckling och tas in genom kosten eftersom kroppen inte kan producera detta mineral. Zink är viktigt för att stärka immunförsvaret och kalciumabsorptionen medan järn är viktigt i produktionen av röda blodkroppar och distribution och absorption av syre i hela kroppen.


Kanin innehåller selen som fungerar som en antioxidant för att avlägsna fria radikaler innan de kan göra skada i kroppen. Vissa typer av cancer, såväl som åldrandets härjningar, kan motverkas med selen. Selen är också mycket viktig för att upprätthålla god sköldkörtelfunktion och stödja ett friskt immunsystem.


Kaninkött innehåller även kalium som hjälper till med vätskereglering och hjälper till att avlägsna salter från kroppen


Vitamin B2 eller riboflavin är ett annat näringsämne som finns i kaninkött som är viktigt att hålla magen frisk. Det är också viktigt för att bryta ner protein och fett. Ett annat näringsämne är vitamin B12; nödvändigt för en bra funktion av nervsystemet. Det behövs i produktionen av protein och röda blodkroppar.


Kaninkött, som är en proteinrik fettsnål kost, är inte bara perfekt för viktminskning. Den innehåller också antioxidanter och  komponenter som motverkar ålderskrämpor nämligen selen och glutation (GSH). Det måste ständigt förnyas. Riboflavinet i kaninkött stöder denna process.


Kaninkött kan rekommenderas som specialkost för patienter med hjärtsjukdom, dieter för äldre- vars metabolism har minskat och matsmältningen försvåras på grund av sjukdom eller ålder.Dieter med lågt natrium och viktminskningsdieter, eftersom det är lättsmält, det har rekommenderats av läkare för patienter som har problem med att äta annat kött. För att inte tala om att det är mycket gott och kan tillagas på många sätt.


ÄT MER KANINKÖTT!


Fakta

Vildkanin

Kaninen i naturen

Den vilda kaninen är delvis dagaktiv. Betar ofta på gräsmarker. Mycket social men håller inte ihop i par. Lever kolonivis i gemensamma gryt som honorna gräver ut i sandig jord. De kan få en kull med 2-7 ungar varje månad från senvintern till hösten. Springer snabbt till grytet när fara hotar; varnar genom att "trumma" med bakfoten. Ses oftast i öppet backlandskap med buskar och träd.