Kaninkurs

Grundkurs "Kaniner för självhushållet" 


Välkommen till en distanskurs, via Teams, för den som planerar att skaffa köttkaniner för att producera eget kött till det egna hushållet. Vi planerar att genomföra kursen vid flera tillfällen. Kursens mål är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper för att planera, förbereda och starta upp egen produktion av köttkaniner och framförallt undvika onödiga misstag. Under kursen går vi också igenom gällande regelverk och praktiska tips baserade på vår mångåriga erfarenhet.


DATUM: Nästa tillfälle blir någon gång i augusti. Vänligen gör intresseanmälan nedan.

Innehåll

  • Kaninen, historia, beteende, raser, m.m.
  • Sjukdomar
  • Utfodring
  • Utrymmen; ute/inne, burar, hägn, m.m.
  • Produktionscykel
  • Regelverk, Jordbruksverkets föreskrifter.
  • Slakt; tips, råd och regelverk från Livsmedelsverket.
  • Hjälpmedel
  • Med mera

Kursavgift

685 kr inkl moms per deltagare.

Avgiften ska vara inbetald senast 3 dagar före kursdatum.Övrigt

Kursen genomförs på datum enligt nedan kl 10-15 med lunchrast 12-13 samt kortare raster. Dokumentation skickas till deltagare efter genomförd kurs. Inbjudan till Teams-möte skickas ut när vi tagit emot betalningen.Intresseanmälan till kurs

"Kaniner för självhushållet"